Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.


Η προετοιμασία δια την έναρξιν της Μεγάλης Τεσσαρακοστής εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων εσημειώθη δια της αναγνώσεως της συγχωρητικής ευχής υπό της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολυμων κ.κ. Θεοφίλου και της αλληλοσυγχωρήσεως, το εσπέρας της Κυριακής της Τυρινής, 13ης /26ης Φεβρουαρίου 2012, εις τον μοναστηριακόν Ναόν Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Την Καθαράν Δευτέραν και Καθαράν Τρίτην το Κεντρικόν Μοναστήριον των Αγιοταφιτών κατά την τάξιν παρέμεινε κλειστόν δι’ εργασίας και επισκέπτας, πλην αυτών των παρακολουθησάντων το Μέγα Απόδειπνον μετά των ωδών του Μεγάλου Κανόνος εις τον Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Τας δύο ταύτας ημέρας το Κεντρικόν Μοναστήριον δια την νηστείαν δεν διένειμε τροφήν.
Την πρωΐαν της Καθαράς Τετάρτης, 16ης /29ης Φεβρουαρίου 2012, εγένετο η ακολουθία του Όρθρου μετά των Ωρών, ακολούθως δε ετελέσθη η θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, προεξάρχοντος εν χοροστασία της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συμμετεχόντων των Αγιοταφιτών Αρχιερέων, Ιερομονάχων και μοναχών, μοναζουσών, των δοκίμων της Σχολής Σιών και τινών προσκυνητών.
Μετά την θ. Λειτουργίαν οι Αγιοταφίται ήλθον εις το Επιτροπικόν δια το αφέψημα, ένθα και ο Μακαριώτατος ηυχήθη αυτοίς εύδρομον και εύκαρπον το στάδιον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής δια την επαξίαν υποδοχήν του Αγίου Πάσχα.
Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων ετελέσθη επίσης κατά την Ιεροσολυμιτικήν τάξιν επί του Φρικτού Γολγοθά υπό του Παρασκευοφύλακος του Παναγίου Τάφου Αρχιμανδρίτου π. Ισιδώρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου