Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Μην αναβάλεις την μετάνοια και την σωτηρία σου.


Mount Athos - Kaliagra.jpg


Μην αναβάλεις την μετάνοια και την σωτηρία σου αδελφέ μου, ετοίμασε χωρίς αναβολή την καρδία σου να δεχθεί και καλλιεργήοη αποδοτικά τον εξ αποκαλύψεως δοθέντα στον
άνθρωπο λόγον του θεού, πρόσπεοον εις τον δημιουργόν Κύριον, θεόν αληθινόν και σωτήρα του κόσμου, «Όστις θέλει πάντας ανθρώπους σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν» (Α ' Τιμ. 2, 4),
Ζητεί με πίστη, υπομονή και ελπίδα το έλεος Του για να σε ανάπαυση από τον ζυγό της δουλείας εις την αμαρτία σύμφωνα με την πρόσκληση που απευθύνει, «Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς» (Ματθ. 11,28) και μη κακομεταχειρίζεσαι το θειο δώρο που έλαβες, την εσωτερική ελευθερία να επιλέξεις μεταξύ αγαθού και κακού, υπακοής και ανυπακοής στο θέλημα του θεού και κατά συνέπεια, ζωής και πνευματικού θανάτου, σωτηρίας και κολάσεως γιατί θα είσαι υπεύθυνος για τα έργα σου και την κατάσταση στην οποία θα περιέλθεις.
Εφ' όσον λοιπόν έχεις τις ιδικές σου ευθύνες για την κακή χρήση της εσωτερικής ελευθερίας με την οποία έχεις προικισθεί από τον Δημιουργόν σου αλλά και της κοινωνικής και πολιτικής τοιαύτης που απολαμβάνεις ως πολίτης ενός Κράτους και ως μέλος της όλης ανθρωπινής κοινωνίας και θα κριθής κατά τα έργα σου από τον δίκαιο κριτή που «ερευνά,
νεφρούς και καρδίας» (γνωρίζει και τους κρυφούς λογισμούς και επιθυμίες του ανθρώπου), (Άποκ. 2, 23), τότε φρόντισε αδελφέ μου με θερμό ενδιαφέρον και χωρίς αναβολή να
κατανόησης και επιδίωξης το αιώνιο συμφέρον σου που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του θελήματος του θεού, δηλαδή την υπακοή στις εντολές Του που πρέπει να φροντίσεις να μαθαίνεις, για να λαβής έτσι την Χάριν Του, που παρέχεται στους αγωνιζόμενους τον καλό αγώνα με μετάνοια; άσκηση, προσοχή, αγάπη και συμμετοχή στα θεία μυστήρια και στη λατρεία γενικώς της απηλλαγμένης από κακοδοξίες και πλάνες 'Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας, της κιβωτού αυτής της σωτηρίας από τον κατακλυσμό της αμαρτίας και γίνεις
κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών, που έχει ετοιμαστεί από καταβολής κόσμου υπό του Τριαδικού θεού του ελέους, της δικαιοσύνης και της αγάπης, στον οποίο ανήκει το κράτος, ή
βασιλεία, ή δύναμις και ή δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου