Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

«ΣΥΓΝΩΜΗ» ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

΄΄Η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου ανήκει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων΄΄, είπε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Αποστολής της Γεωργίας .                  
  Τήν Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012, ο ανταποκριτής του Κοινοβουλίου της Γεωργίας με μέλη της κυβερνήσεως του κράτους της Γεωργίας εκ του Υπουργείου Εξωτερικών (Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories Accomodation and Refugees of Georgia) είχαν συνάντηση με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ.Θεόφιλο.

Ο Ανταποκριτής του Κοινοβουλίου της Γεωργίας επισκέφθηκε το Πατριαρχείο συνοδευόμενος υπό δεκαπενταμελούς Αποστολής και υπό του Πρέσβεως της Γεωργίας εις το Ισραήλ κ. Abesalom Kekelia και της Προξένου κ. Natalia Kordazaia επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Την Κοινοβουλευτικήν ταύτην Αποστολήν εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος. Εις το πλαίσιον της συναντήσεως ταύτης εγένετο συζήτησις περί των αδελφικών σχέσεων Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και Γεωργίας, καρπός των οποίων υπήρξε και η πρόσφατος ιδιωτική επίσκεψις του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Γεωργίας κ. Ηλία εις την Αγίαν Πόλιν, της ειρηνικής αυτού επισκέψεως πραγματοποιηθείσης προ ετών.

Ο επί κεφαλής της Κοινοβουλευτικής Αποστολής της Γεωργίας έδωσε διευκρινήσεις εις τον Μακαριώτατον περί των προσφάτων δημοσιευμάτων εις τον Γεωργιανόν και τον εγχώριον τύπον δια την Ιεράν Μονήν του Τιμίου Σταυρού του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων πλησίον του Εβραϊκού Κοινοβουλίου-Κνέσσετ εις την Δυτικήν Ιερουσαλήμ. Ούτος εζήτησε συγγνώμην δια τον αρνητικόν αντίκτυπον, τον οποίον τα δημοσιεύματα ταύτα είχον ενδεχομένως δια την καλήν εικόνα του Πατριαρχείου και εδήλωσεν ότι αναγνωρίζει το γεγονός ότι η εν λόγω Μονή, αν και ιδρύθη από Γεωργιανούς, δικαιωματικώς και νομικώς πλέον ανήκει εις την περιουσίαν του Πατριαρχείου. Ευχαριστών δια τας διευκρινήσεις ταύτας ο Μακαριώτατος, είπεν ότι το Πατριαρχείον δια δαπανών, δια θυσιών, ενίοτε δε και δι’ αίματος διετήρησε και κατωχύρωσε τα προσκυνηματικά και περιουσιακά αυτού δικαιώματα και διατηρεί ταύτα αδιαπραγμάτευτα.

Ο Μακαριώτατος επί τη επισκέψει ταύτη επέδωσεν εις τα μέλη της Αποστολής την εικόνα του Παναγίου Τάφου και το βιβλίον του καθηγητού κ. Δημητρακοπούλου περί του τόπου του Βαπτίσματος του Κυρίου και εις τους συνεργάτας αυτoύ Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας. Μετά την επίσκεψιν αυτής εις το Πατριαρχείον, η Αποστολή επεσκέφθη τον Ναόν της Αναστάσεως, την ιεράν Μονήν Τιμίου Σταυρού εν Ιεροσολύμοις και την Ιεράν Μονήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του τροπαιοφόρου εις Λύδδαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου