Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Τι δεν είναι και τι είναι γάμος.


Υπάρχουν άνθρωποι πού δεν γνωρίζουν τί είναι ο γάμος. Είτε έχουν, είτε δε έχουν συνάψει γάμο. Υπανδρευμένοι και ανύπανδροι. Νυμφευμένοι και ανύμφευτοι.
Αλλά είναι ανάγκη, σαν Χριστιανοί, να γνωρίζουμε τί είναι γάμος και τί δεν είναι γάμος.Τί δεν είναι ο γάμος:
• Ο γάμος δεν είναι ένα παιχνίδι της ζωής, πού κερδίζεις-χάνεις.
• Δεν είναι πείραμα.
• Δεν είναι εμπόρευμα, ούτε είδος αγοραστικό ή καταναλωτικό.
• Δεν είναι συμβόλαιο κοσμικό.
• Δεν είναι κερδοσκοπική ή οικονομική εταιρεία.
• Δεν είναι συνεταιρισμός πού μπορεί να διαλυθεί όποτε το θελήσουμε.
• Δεν είναι ικανοποίηση εγωκεντρικών σκοπών ή μόνο σεξουαλικών ορμών και επιθυμιών.
Τί λοιπόν, είναι ορθόδοξος, χριστιανικός γάμος;
• Ο γάμος είναι Μυστήριο.
• Είναι ένωση και συνένωση.
• Είναι ταύτιση και συνταύτιση.
• Είναι ζυγός και συζυγία.
• Είναι σταυρός και ανάσταση.
• Είναι συμπλήρωση και αλληλοσυμπλήρωση.
• Είναι βοήθεια και αλληλοβοήθεια.
• Είναι έμπρακτη θυσία και αγάπη χωρίς όρια.

Ο γάμος είναι μυστήριο. Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος και διά της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος δύο άνθρωποι, άνδρας και γυναίκα, ενώνονται σε ένα άνθρωπο,
για να συμβαδίσουν εν Χριστώ, τεκνοποιήσουν τέκνα φυσικά και κυοφορήσουν και τεκνοποιήσουν αρετή, αγιασμό, σωτηρία, τέκνα πνευματικά.

Οι προγαμιαίες σχέσεις δεν είναι ευλογημένες. Είναι πορνικές. Μόνο το μυστήριο του γάμου ενώνει και ευλογεί το ανδρόγυνο. Γι αυτό πολλά παιδιά πού μένουν
αρραβωνιασμένα 2 και 3 και 5 χρόνια, με την δικαιολογία να ετοιμάσουν το σπίτι τους και ν' αποκτήσουν όλα τα υλικά αγαθά τους, δεν κάνουν καλά. Τα χελιδόνια
πρώτα ζευγαρώνουν και μετά κτίζουν την φωλιά τους. Ας πληροφορηθούν και τα παιδιά και οι γονείς ότι με το μυστήριο του γάμου δίνεται και η ευλογία για τον
βιοπορισμό τους. «... Έμπλησον τους οίκους αυτών σίτου οίνου και ελαίου και πάσης αγαθωσύνης…» Δηλαδή: «Δώσε, Κύριε, πλούσια στα σπίτια τους σιτάρι,
κρασί και λάδι και κάθε υλικό αγαθό που έχουν ανάγκη».

…Ἀξίωσον αὐτούς ἰδεῖν τέκνα τέκνων• τήν κοίτην αὐτῶν ἀνεπιβούλευτον (ἀπό τούς πειρασμούς τοῦ διαβόλου) διατήρησον καί δός αὐτοῖς ἀπό τῆς δρόσου τοῦ
οὐρανοῦ ἄνωθεν καί ἀπό τῆς πιότητος (=τῆς εὐφορία) τῆς γής. Ἔμπλησον τούς οἴκους αὐτῶν σίτου οἴνου καί ἐλαίου καί πάσης ἀγαθωσύνης, ἴνα μεταδιδῶσι
καί τοῖς χρείαν ἔχουσι… (Ευχή της ακολουθίας του Μυστηρίου του γάμου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου