Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Τήν Παρασκευήν, 17ην /30ήν μηνός Μαρτίου 2012, ἐψάλη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.
Διά τήν ἀκολουθίαν ταύτην κατῆλθεν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.
Κατά τήν ἀκολουθίαν ταύτην, συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν τῆς Ἐκκλησίας, ἐψάλη ὑπό τῶν ἱεροψαλτῶν ὁ κανών τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου «Ἀνοίξω τό στόμα μου…», καί ἀνεγνώσθησαν αἱ τέσσαρες Στάσεις τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ἡ Α’ ὑπό τοῦ χοροστατοῦντος Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἡ Β’ ὑπό τοῦ  Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, ἡ Γ’ ὑπό τοῦ Γέροντος Καμαράσου Ἀρχιμανδρίτου π. Κελαδίωνος καί ἡ Δ’ ὑπό τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Πορφυρίου.
Ἐπί τῷ τέλει τῆς ἀκολουθίας ταύτης ἡ Α.Θ.Μ. ὁμιλῶν, ηὐχαρίστησε τόν Θεόν καί τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον διά τήν δωρεάν καί πάλιν μιᾶς τοιαύτης πνευματικῆς πανδαισίας εἰς ἡμᾶς τούς Ὀρθοδόξους καί ηὐχήθη εὔδρομον καί καρποφόρον τό ὑπόλοιπον τῆς νηστείας.
                                                       Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου