Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Πώς να αγαπήσουμε το Χριστό;


Elder_Porphyrios_a4.jpg


-Πώς μπορούμε Παππούλη μου, νά αγαπήσουμε τό Χριστό;
- «Ή αγάπη μας προς τό Χριστό, παιδί μου, πραγματοποιείται ώς έξης: Σηκώνουμε τον εσωτερικό μας εαυτό προς τον Θεό και τον έπικαλούμεθα.
Βλέποντας όμως τή φύση, τά δένδρα, τά λουλούδια, τα πουλιά, τις μέλισσες, τά άνθη, τή θάλασσα, τά ψάρια, τά άστρα, τό φεγγάρι, τον ήλιο, και τά τόσα άλλα υπέροχα δημιουργήματα Του, στρέφουμε τό νού προς τον Θεό και δοξάζοντας Τον μέσα άπ' αυτά, προσπαθούμε νά τά καταλάβουμε πόσο ώραϊα και θαυμάσια είναι και αγωνιζόμαστε νά τά αγαπήσουμε.
Όταν τά αγαπήσουμε όλα αυτά, τότε ή αγάπη ανεβαίνει προς τον Δημιουργό μας και έτσι πραγματικά και αληθινά Τον αγαπάμε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ή αγάπη των δημιουργημάτων, άλλα ακόμη περισσότερη πρέπει νά είναι ή αγάπη μας προς τόν συνάνθρωπο μας.
Γι' αυτό πρέπει νά πραγματοποιούμε επισκέψεις στά Νοσοκομεία, στις Φυλακές, στά 'Ορφανοτροφεία, στά Γηροκομεία κ.λ.π. και γι' αυτό το σκοπό καί μόνο θά πρέπει νά γίνονται αυτές.
Τότε ή αγάπη μας είναι ειλικρινής». 

Γέροντος Πορφυρίου Ιερομονάχου «ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου