Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 31ης Μαρτίου/ 13ης Ἀπριλίου 2012, ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ὑπό τόν Ἡγούμενον αὐτῆς Μακαριώτατον  Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλον κατῆλθε διά τῶν βαθμίδων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου είς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί ἐτέλεσε τήν Ἀκολουθίαν τῆς Ἀποκαθηλώσεως, ἐν τῷ Καθολικῷ, μετ’ ἀναγνώσεως τῆς περικοπῆς τῆς Σταυρώσεως (Ματθ. 27,1 38) καί τοῦ κατανυκτικοῦ καί μελῳδικοῦ ὕμνου κατανυκτικωτάτου καί μελωδικωτάτου ὑπό τῶν ψαλτῶν ἐν τῷ μέσῳ τοῦ Καθολικοῦ «Σέ τόν ἀναβαλλόμενον, τό φῶς ὥσπερ ἱμάτιον, καθελών Ἰωσήφ ἀπό τοῦ ξύλου σύν Νικοδήμῳ …». Τοῦ Ἐσπερινοῦ τελεσθέντος, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία, τῶν κωδώνων πενθίμως κρουομένων, ἀνῆλθεν εἰς τό Κεντρικόν Μοναστήριον ἐν συνεχείᾳ δέ οἱ Ἁγιοταφῖται ἐπορεύθησαν εἰς τά κελλία αὐτῶν, ἵνα νά ἀναπαυθοῦν ἐπ’ ὁλίγον διά τήν βραδυνήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἐπιταφίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου