Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Να έχουμε υπομονή και συγκαταβατικότητα.

Χωρίς υπομονή και συγκαταβατικότητα προς τον πλησίον μας η ζωή καταντάει ανυπόφορη. Όταν υπομένουμε πολύ δύσκολα πράγματα, υπομένουμε κατά θέλημα του Θεού. Μερικές φορές, μας λέγει o Στάρετς
Βαρσανούφιος, o Θεός αφήνει τον άνθρωπο να αισθανθεί σαν να τον έχει εγκαταλείψει και ξεχάσει. Το ίδιο μπορεί να γίνει και για μια ολόκληρη κοινωνία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η δική μας δουλειά είναι
να κάνουμε υπομονή και να φυλάξουμε την πίστη στο Χριστό. Αν η πίστη φυλαχθεί, υπάρχει ελπίδα σωτηρίας.

Η πίστη διαφυλάσσεται με ένα τρόπο: με την αποχή από κάθε αμαρτία.

Για να εξασκήσουμε την υπομονή μας πρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μας, την ψυχή μας, το σώμα μας, τα πάντα, στο θέλημα του Θεού, το Πανάγιο και Πάνσοφο. Να λέμε Δόξα σοι o Θεός για όλα.
Πάντων ένεκεν. Με αυτά τα θαυμάσια και Άγια λόγια διαλύονται όλοι οι σκοτεινοί λογισμοί, και φεύγει το βάρος της ψυχής, και έρχεται στην ψυχή ειρήνη, παρηγοριά, χαρά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου