Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

Με τη ζωή μας διδάσκουμε τους άλλους.


Church sea
 Το Ευαγγέλιο είναι το σωτήριο μήνυμα για τους νέους ανθρώπους μέσα σε όλες τις εποχές, ιδιαιτέρως όμως σήμερα. Αλλά για να το δεχτούν πρέπει να τους πείσωμε, ότι εμείς έχομε την εμπειρία της αλήθειας, έχομε στην καρδιά μας ως κτήμα μας όλα αυτά τα οποία ευαγγελιζόμεθα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει, ότι για να φωτίσης πρέπει πρώτα να έχης φωτισθή, για να διδάξης πρέπει να έχης διδαχθή, για να αγιάσης τους άλλους πρέπει να έχης γίνει άγιος. Επομένως με τη ζωή μας διδάσκουμε τους άλλους και επηρεάζουμε κυρίως τα παιδιά μας, τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ανάγκη από πρότυπα στη ζωή τους.
Στα παιδιά μας λείπει η κοινωνία προσώπων. Η ουσιαστική αγαπητική σχέση, όπως εκφράζεται με τη σταυρική της διάσταση, αγάπη προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο. Ως εκ τούτου νοιώθουν μοναξιά. Στην προσπάθειά τους να υπερβούν αυτό το κλίμα ακολουθούν αλλότριους δρόμους, γιατί τους λείπει ο οδηγός. Και θέτουν άλλους στόχους από τον πραγματικό που είναι η ολοκλήρωση του ανθρωπίνου προσώπου. Μέσα από αυτή τη θεώρηση των πραγμάτων πρέπει να εξετάσωμε την αποτυχία των νέων, να φτάσουν στην επιθυμητή κορυφή. Τα ναρκωτικά, το AIDS και τόσα άλλα δείχνουν ότι τα παιδιά προσπαθούν και ψάχνουν να ξεφύγουν από την κόλαση της μοναξιάς. Προσπαθούν να απαλλαγούν από τα δίχτυα του θανάτου αλλά δυστυχώς πέφτουν σ’ αυτά. Εδώ πρέπει να κάνωμε τη σωτήρια παρέμβασή μας. Με πολλή αγάπη, με αγάπη χωρίς όρια. Όταν ο άλλος κατανοήση ότι τον αγαπάς και ό,τι κάνεις γι’ αυτόν το κάνεις ανιδιοτελώς, τότε σε εμπιστεύεται.
Αποσπάσματα συνέντευξης Μητροπολίτου Πατρών, κ. Χρυσοστόμου στην εφημερίδα Εκκλησιολόγος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου