Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

                      Χριστέ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, τὸ φωτίζον καὶ ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, σημειωθήτω ἐφ' ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, ἵνα ἐν αὐτῷ ὀψώμεθα
φῶς τὸ ἀπρόσιτον, καὶ κατεύθυνον τὰ διαβήματα ἡμῶν πρὸς ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν σου, πρεσβείαις τῆς παναχράντου σου     Μητρός, καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων. Ἀμὴν.

          ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.
                       ΑΓΑΠΗ ΔΩΣΤΕ ΑΓΑΠΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου