Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

Ο Χριστός είναι η μόνη ελπίδα σωτηρίας.

15
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Γιατί ο Χριστός μέσα στη Γραφή λέγεται οδός;

Για να μάθεις ότι μέσω Αυτού ανεβαί­νουμε στον Πατέρα.


Γιατί λέγεται θεμέλιος λίθος;

Για να μάθης ότι Αυτός βαστάζει όλους μας.


Γιατί λέγεται αμνός;

Για να μάθης ότι Αυ­τός θυσιάστηκε για χάρι μας.


Γιατί λέγεται ζωή;

Διότι ενώ ήμασταν νε­κροί στην αμαρτία, μας ανέστησε.


Γιατί λέγεται φως;

Διότι μας έβγαλε από το σκότος της πλάνης.


Γιατί λέγεται ιμάτιο;

Διότι τον ντυθήκαμε με το Βάπτισμα.


Γιατί λέγεται Τράπεζα;

Διότι τον εσθίουμε με τα άγια μυστήρια.


Γιατί λέγεται οίκος;

Διότι ζούμε μέσα σ’ Αυτόν.


Γιατί λέγεται ένοικος;

Διότι είμαστε ναοί Του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου