Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΟΛΟ καί πληθαίνουν οἱ πολιτικές κηδεῖες στή Χώρα μας. Πολλοί ἄθεοι ἀριστεροί, πού ἦταν εὐρύτερα γνωστοί, κηδεύονται πολιτικῶς, κάτι πού στό παρελθόν συνέβαινε σπανιότατα. Γιά τούς ἄθεους εἶναι φυσικό νά μή θέλουν τήν ἐκκλησιαστική ἀκολουθία. Καί δέν θέλω νά ἀσχοληθῶ μαζί τους, παρόλο πού εἶναι βαφτισμένοι οἱ περισσότεροι. Πρέπει ὅμως νά σχολιάσω τή συμμετοχή τῶν πιστῶν στίς πολιτικές κηδεῖες. Δυστυχῶς, βλέπουμε νά ἐκφωνοῦν ἐπικήδειους λόγους καί νά μιλοῦν γιά τους κοινωνικούς ἀγῶνες καί τήν μεγάλη προσφορά τῶν ἀθέων, οἱ ὁποῖοι πέθαναν χωρίς καμιά ἐλπίδα..
Καί ἀρχίζουν τά ἀτέλειωτα καί ἀδικαιολόγητα χειροκροτήματα καί οἱ κραυγές ≪ἀθάνατος, ἀθάνατος≫ ἀπό τούς παρευρισκομένους, ἐνῶ εἶναι γνωστό σέ ὅλους ὅτι αὐτοί καί ὅταν ζοῦσαν ἦταν πεθαμένοι πνευματικά!

Ἡ συμμετοχή τῶν χριστιανῶν σέ πολιτικές κηδεῖες προφανῶς εἶναι ἀπαράδεκτη καί πρέπει νά μάθουμε νά ἀντιδροῦμε σέ ἐκείνους πού περιφρονοῦν τήν Ἐκκλησία καί ἀρνοῦνται τά Μυστήρια και τίς ἀκολουθίες της. Να εἴμαστε σταθεροί στίς παραδόσεις μας, γιατί στήν ἐποχή μας ὁ κίνδυνος να ἀμβλυνθοῦν τά πάντα εἶναι μεγάλος. Ἀλίμονο ἄν ἀκολουθήσουμε το πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας.

Μερικοί, πού εἶναι συμβιβασμένοι μέ τόν κόσμο, δικαιολογοῦν τήν παρουσία τους στίς πολιτικές κηδεῖες, ὑποστηρίζοντας ὅτι γιά καθαρά κοινωνικούς λόγους συμμετέχουν. Δηλαδή, ὑπερτεροῦν οἱ κοινωνικοί λόγοι ἀπό τούς θρησκευτικούς. Μᾶς ἐνδιαφέρει περισσότερο τί θά ποῦν οἱ ἄλλοι, ἀπό τό τί λέει ὁ Θεός. Δέν πρέπει νά εἴμαστε χαλαροί καί συμβιβαστικοί ἀπέναντι στά ὅσα ἀντιχριστιανικά συμβαίνουν γύρω μας, ἀκόμα καί ὅταν εἶναι πρωταγωνιστές συγγενεῖς καί γνωστοί μας.

Ἡ συμμετοχή στίς πολιτικές κηδεῖες εἶναι σκάνδαλο, γιατί δημιουργεῖ τήν αἴσθηση στούς ἁπλούς ἀνθρώπους ὅτι γιά κοινωνικούς λόγους ὅλα ἐπιτρέπονται! Ἀλίμονο! Ἐάν χαλαρώσουν οἱ χριστιανοί καί προπαντός οἱ κληρικοί, τίποτε δέν θά μείνει ὄρθιο. Ἐάν οἱ ἄθεοι εἶναι σταθεροί στίς ἀρχές τους καί δέν ἐπιλέγουν τήν ἐκκλησιαστική κηδεία, γιατί οἱ χριστιανοί νά μη εἶναι σταθεροί στίς δικές τους ἀρχές; 

Θά κλείσω μέ κάτι ἀκόμα, σχετικό μέ τό θέμα. Πρόσφατα στήν πλατεῖα Συντάγματος αὐτοκτόνησε ἕνας ἄθεος ἀριστερός, διαμαρτυρόμενος για τήν ἐξαθλίωση, πού προκαλεῖ στό λαό ἡ οἰκονομική κρίση. Ἦταν μιά τραγική περίπτωση. Βρέθηκε ὅμως κάποιος κληρικός καί χωρίς πολλή σκέψη πῆγε στόν τόπο, πού ἔγινε ἡ ἀποτρόπαια πράξη καί διάβασε τρισάγιο! Βιάστηκε ὁ ἀδελφός, γιατί ὁ αὐτόχειρας δέν εἶχε καμία σχέση μέ τή χριστιανική πίστη. Τό ἐπιβεβαίωσε ἡ ἐπιλογή νά τοῦ γίνει πολιτική κηδεία καί νά κάψουν τό σῶμα του! Ἡσυμμετοχή τοῦ ἱερέα δέν χρειαζόταν στήν περίπτωση αὐτή. Καί ἐάν τόν εἶχαν καλέσει, δέν ἔπρεπε νά πάει. Μέ τήν παρουσία του ὅμως σκανδάλισε, γιατί φάνηκε ὅτι καλῶς ἔπραξε ὁ αὐτόχειρας, ἐνῶ γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀρνεῖται τήν νεκρώσιμη ἀκολουθία σέ ὅλους ἐκείνους πού θέτουν τέρμα στή ζωή τους συνειδητά καί ἐν ἐπιγνώσει. Πρέπει νά ἔχουμε εὐαισθησία στά τῆς πίστεως καί νά μή φοβόμαστε τά πικρά σχόλια τῶν ἀσχέτων καί ἀνίδεων ἀνθρώπων τοῦ ἁμαρτωλοῦ κόσμου.

 Ορθόδοξος Τύπος.

πηγή:katanixis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου