Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

 

 

Εἰς τήν  Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον τῆς Πέμπτης, 21ης  Σεπτεμβρίου 2012, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διώρισεν ὡς νέον Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ  ἐκλιπόντος Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μητροπολίτου Καισαρείας κυροῦ Βασιλείου τόν Μητροπολίτην Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιον.
Ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη εἰς τόν διορισθέντα νέον Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον δαψιλῆ τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τῶν καθηκόντων αὐτοῦ, ἵνα οὕτως ἐλαφρύνεται τό βάρος ἐργασίας τοῦ Πατριαρχικοῦ Γραφείου καί τῆς Ἀρχιγραμματείας.
Ὁ νεοδιορισθείς Πατριαρχικός Ἐπίτροπος  Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ἐμπιστοσύνην πρός τό πρόσωπον αὐτοῦ καί ὑπεσχέθη ὅτι πάσῃ δυνάμει καί ἐπιμελείᾳ θά ἀνταποκριθῇ εἰς τά καθήκοντα αὐτοῦ πρός ὄφελος τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κοινοῦ.
 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου